Visie

Lotuz Dagbesteding gelooft erin dat mensen met een beperking zich op eigen wijze en naar eigen kunnen, optimaal mogen ontwikkelen, zodat zij kunnen participeren en zichtbaar zijn in een inclusieve samenleving. 

 

 

Missie: Participeren door dagbesteding op maat.  

Iedere deelnemer wordt bij Lotuz als uniek persoon gezien en heeft recht op de begeleiding en aandacht die hij/zij nodi
g heeft. Het is belangrijk dat iedereen werkzaamheden kan verrichten in het tempo dat bij hem/haar past, samen of naast een ander. De deelnemer geeft met ondersteuning, zelf richting aan zijn dagbesteding/dagprogramma. Bij Lotuz wordt werkdruk zoveel mogelijk vermeden, want dit kan leiden tot opbouwende stress. Deze keuze is bewust gemaakt, zodat wij de deelnemers een veilige werkplek kunnen bieden. 

Dagbesteding bij Lotuz betekent voor iedere deelnemer een eigen dagprogramma dat aansluit bij de individuele behoeften en mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers met veel plezier bezig zijn met hun activiteiten en trots zijn op hun behaalde eindresultaat. De deelnemers bepalen in grote lijnen zelf de activiteiten en het tempo waarop dit gebeurt. Wij begeleiden/ondersteunen hen bij het maken van keuzes en de uitvoering.  
Als begeleiders zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Daarom kiezen wij ervoor om in de maatschappij te participeren met de deelnemers. Wij werken samen, maar soms ook naast onze deelnemers. Wij zorgen er iedere dag voor dat de sfeer in de groep goed en gezellig is. Het is belangrijk dat eenieder die onze dagbesteding bezoekt plezier heeft en zich op zijn gemak voelt.  
Een dagprogramma geeft overzicht en voorspelbaarheid. De deelnemers weten hoe hun dag verloopt. Wij bieden de deelnemers een vaste structuur met activiteiten aan. De begeleiders werken voor de deelnemers met een picto-bord, waarop de dagen van de week met kleuren worden aangegeven, evenals de activiteiten die uitgevoerd gaan worden. Dit zodat het door iedereen “gelezen” kan worden.  
De begeleiders hebben een rol in het begeleiden, ondersteunen, helpen en verzorgen waar nodig. Zij stimuleren, motiveren en benadrukken het positieve. Hierdoor zien de begeleiders bij de deelnemers het zelfvertrouwen en de betrokkenheid groeien. 

 

Doelstelling 

Lotuz Dagbesteding heeft als doelstelling om haar deelnemers een zinvolle en plezierige dagbesteding met groeimogelijkheden aan te bieden. Hierbij krijgen zij de ruimte om zichzelf te zijn, te ontdekken waar hun mogelijkheden en interesses liggen en zich verder te ontplooien. Ons streven is iedere deelnemer een op maat gemaakt dagprogramma te bieden, gericht op het individu in de groep. 

Doordat Lotuz werkt in kleine groepen en dankzij de expertise van het team, kunnen wij zorg op maat bieden en inspelen op de (ontwikkelings-) mogelijkheden van iedere deelnemer. Er wordt zoveel mogelijk continuïteit in de begeleiding geboden. Vertrouwen, voorspelbaarheid en veiligheid zullen de basis zijn van waaruit een deelnemer zich verder kan ontwikkelen.